عشق

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  در جـــــهان عشــــــق
  بهــــشت زیبــــــایـــست کـــــــه
  فقـــــــط انســـــــانهـــای عاشـــــــق ســــــــاکن
  میشــــــــونـــــــد،
  در ایـــــــــن بهشــــــــت جهنــــــــمی اســــــت زیبــــــــا وخـــــواستنــــــی انجـــــــا تـــــــومیســـــــــوزی امـــــــا از ایـــــن ســــــوختـــــــن لـــــــذت میبـــــــری،،،
  اگــــــــربــــــه کـــــــام ایـــــــن اتـــــــش گـــــــرفتـــــــاری یعنـــــــی بــــــه درجـــــــه کــــــــمال رسیــــــــده ای یعنــــــــی قلــــــب تـــــــو ســــــــرشار از مهــــــــربانی ودوســـــــت داشتنــــــــــه
  ســـــــــــــهیلا:قلـــــــــــم صــــــــاف

  نویسنده : استخدام کار بازدید : 14 تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 ساعت: 16:28
  برچسب‌ها :